Liipa Talu kompleksi kõrval asub ajaloolise väärtusega Saha Kabel, mis rajati umbes 50 aastat enne Tallinna linna.